Úvod Dodanie tovaru Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 Vrátenie peňazí a výmena tovaru

 

Všetok predávaný tovar je osobne kontrolovaný pred odoslaním k zákazníkovi, aby sa minimalizovala expedícia chybného tovaru pochádzajúceho z výroby.

 

Bez udania dôvodu ma zákazník právo na vrátenie tovaru do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru a to za vrátenie peňazí (iba bankovým prevodom), alebo na výmenu tovaru ak si tak praje ak je tovar skladom.

 

 

Spolu s vrátením tovaru je zákazník  povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 

kontaktovať nás prostredníctvom emailu so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy na výmenu alebo refundáciu s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom bankového účtu pre vrátenie peňazí.

 

Vrátený tovar musí byť:

 

a) nenosený, nepoškodený, bez prítomnosti cigaretového, alebo parfémového zápachu, tiež bez zápachu po pracom prostriedku a bez porušenia celistvosti visačky, tiež bez odstránenia visačky z tovaru

b) musí byť zaslaný doporučene s poistenim alebo na riziko kupujúceho (nie na dobierku - takúto zásielku predávajúci nepreberie!!!)

c)  vrátený tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe - detail objednávky

 

V prípade, že vrátený tovar bude v inom ako neporušenom stave, tovar bude vrátený zákazníkovi na jeho náklady!

 

 

Tovar za vrátenie peňazí, alebo na výmenu zasielajte na adresu: Katarína Dudášová

Krosnianska 55

040 22  Košice

Slovensko

 

 

Suma, ktorá bude zákazníkovi vrátená nezahŕňa výšku už zaplateného poštovného.

V prípade, že si zákazník objedná tovar v hodnote vyššej ako je 100 EUR, kedy mu nebude účtované poštovné, ak následne objednávku čiastočne vráti a hodnota zvyšnej časti objednávky už nebude presahovať sumu 100 EUR, bude zákazníkovi účtované aj poštovné. Suma za poštovné bude odrátaná odsumy na vrátenie.

 

 

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám.

Náklady na vrátenie/výmenu tovaru znáša kupujúci.

 

 

UPOZORNENIE: Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnená refundácia, alebo výmena tovaru ak si tak zákazník praje a ak je tovar skladom.

Vymenený tovar bude zaslaný v čo najkratšom možnom termíne na adresu zákazníka, za cenu poštovného pre SR vo výške podľa uvedených poplatkov za zapoštovné v €.

Náklady na prepravu tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. 

Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

 

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u predajcu www.loveourfashion.sk a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

 Ku každému tovaru zakúpenému pri jeho dodaní je kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

- či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)

- či fungujú všetky jeho jednotlivé časti


Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).


Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:

 


Katarína Dudášová 

Krosnianska 55

040 22  Košice

Slovensko